چطوری بازی کنیم

شما گیر افتادین

چیزی به همراه خودتان داخل اتاق فرار نمی برید، اما در اتاق فرار برای شما وسایل مورد نیازتان و گاهی هم وسایل نامربوط وجود داره

زمان داره تموم میشه...

می تونی معما ها رو حل کنی و راه خروج رو توی زمان مشخص شده پیدا کنی؟

فضا رو حس کن

اتاق ها برای بدست آوردن تجربه های دست اول و جذاب طراحی شده اند، خیلی به جزییات توجه کنین


اتاق فرار برای چه افرادی مناسبه

دوستان و خانواده
تیم ها و همکاران
عاشقان بازی
توریست ها

آماده فرار کردن هستین؟

اتاق فرار اوقات مفرحی رو براتون می سازه